Zpět

Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00132

Projekt má za cíl posílit motivaci, informovanost, kvalifikaci, pracovní a sociální integraci 30 osob do 25 let (vč. mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace ohrožených sociálním vyloučením uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v Jihomoravském kraji. Těmto uchazečům bude poskytnuto pracovní poradenství, pracovní diagnostika a individuální poradenství psychologa, na základě schopností a dispozic uchazečů budeou vypracovány "kariérové listy". 2/3 uchazečů bude poskytnuto (dle potřeb a zájmu) profesní vzdělání s individuální podporou kouče. 15 uchazečům bude zprostředkováno pracovní místo na zkoušku (po dobu 4 měsíců) s individuální podporou psychologa a kouče. Z těchto bude 10 uchazečům zprostředkováno pracovní místo dle individuálních dispozic.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let (vč. mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace ohrožených sociálním vyloučením uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Příjemce

 • Institut moderního vzdělávání, o.p.s.
 • IČ: 28279727
 • Sídlo:
  • Ulice: Soukenická
  • Číslo popisné: 2
  • Městská část: Staré Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.imov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018