Zpět

Posílení pracovní integrace osob s mentálním a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00091

Realizace projektu má za cíl v Jihočeském kraji snížit stupeň hrozby sociálního vyloučení z trhu práce u cílové skupiny, kterou tvoří uchazeči o zaměstnání a další osoby se zdravotním postižením, které mají zájem pracovat a nalézt zaměstnání, ale zároveň se nejedná o uchazeče o zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, z řad osob s mentálním a kombinovaným postižením. Pro cílovou skupinu je charakteristická nízká úroveň kvalifikace a mnohdy absence jakékoliv pracovní zkušenosti, proto jsou její šance na nalezení pracovního uplatnění malé. U zaměstnavatelů navíc stále převládají předsudky a ostych před touto skupinou uchazečů o zaměstnání. Tyto osoby jsou proto jednoznačně sociálním vyloučením z trhu práce ohroženy. Realizátor má rozsáhlé zkušenosti s touto cílovou skupinou a v minulosti s dobrými výsledky realizoval řadu projektů zaměřených na pomoc lidem z této cílové skupiny.


Projektu by se mělo zúčastnit minimálně 30 osob z z cílové skupiny. Projekt bude probíhat ve 2 obdobných cyklech. V rámci projektu účastník na počátku cyklu nejprve absolvuje pracovně-bilanční diagnostiku, na jejímž základě jsou analyzovány jeho schopnosti a pracovní potenciál. Z jejích výsledků vychází výběr vzdělávacích aktivit či rekvalifikace a případné umístění na pracovní místo. S ohledem na individuální potřeby účastníků vzniká v rámci propojených aktivit projektu ucelený systém vzdělávání zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností (komunikace a další měkké dovednosti, IKT apod.), který doplňuje motivační kurz a možnost absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu. Realizátor vytvoří a bude udržovat pracovní místa v rámci dvou pracovišť, konkrétně již vzniklého obchodu s kavárnou v Písku a nově vytvořeného obchodu s dárkovými předměty ve Strakonicích (celkem 14 míst). Dalším účastníkům, kteří nebudou zaměstnáni přímo u žadatele, bude v rámci projektu zprostředkováno prostřednictvím agentury práce zaměstnání u spolupracujících subjektů (pražírna kávy s prodejnou, obecní úřad) s předpokladem vzniku minimálně dalších 12 míst. V rámci projektu je a po celou dobu bude účastníkům projektu poskytována individuální podpora a také pomoc při vyhledávání zaměstnání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením a další osoby se zdravotním postižením, které mají zájem pracovat a nalézt zaměstnání, ale zároveň se nejedná o uchazeče o zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti, které mají bydliště nebo se převážně zdržují na území Jihočeského kraje. Projekt se zaměřuje na osoby s mentálním či kombinovaným (mentální v kombinaci s tělesným nebo smyslovým) postižením, tedy převážně na osoby s těžším stupněm zdravotního postižení. Pro tyto osoby je charakteristická nízká úroveň vzdělání i kvalifikace, malá pracovní flexibilita a absence pracovních zkušeností. Bez odborné pomoci tito lidé těžce nalézají uplatnění na otevřeném i chráněném trhu práce a patří mezi dlouhodobě neúspěšné uchazeče o zaměstnání. Projekt těmto osobám srozumitelnou formou poskytne základní nezbytné informace o trhu práce, zajistí osvojení si, rozvoj a trénink měkkých a dalších dovedností, schopností a znalostí dle individuálních potřeb nutných pro úspěšné umístění na trh práce. Projekt také nabídne osobám z CS mnohdy první pracovní zkušenosti na vytvořených pracovních místech. Zároveň zvýší motivaci a sebedůvěru účastníků a zlepší jejich kvalitu života. Při práci s CS je nutná zvýšená péče a důraz na individuální přístup vzhledem k rozdílné míře postižení.

Příjemce

 • Centrum MARTIN o.p.s.
 • IČ: 22814655
 • Sídlo:
  • Ulice: Chelčického
  • Číslo popisné: 911/2
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000
 • http://www.centrummartin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018