Zpět

Posílení specifické kvalifikace zaměstnanců MONTIS CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00293

Společnost MONTIS CZ nabízí ucelený a v ČR nejširší sortiment stínících produktů a reklamních poutačů v ČR. V této oblasti má firma jen 3 konkurenty v celé České republice.


Největším současným problémem firmy je nízká míra zastupitenosti pracovníků ve výrobě (celkový počet zaměstnanců je 16) a jejich nedostatečná specifická kvalifikace. Tyto problémy chce firma řešit specifickým vzdělávacím programem, díky kterému si zaměstnanci prohloubí a rozšíří specifickou kvalifikaci při obsluze unikátních strojů. Během realizace projektu se vybraní zaměstnanci zúčastní 4 specifických odborných školení zaměřených na obsluhu řezacího poloautomatu, vrtacího a šicího poloautomatu a dvojjehlového elektronického stroje.


Projekt je částečně doplněn i obecným vzděláváním (cca 18 %). Obecné vzdělávání bude zaměřené na obsluhu velkoformátové digitální tiskárny a olejového kalandru pro sublimační tisk, technologický postup výroby konstrukce slunečníků a pokročilou znalost MS Excel. Část čkolení bude zajištěna interními školiteli a část externím dodavatelem vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 13 zaměstnanců (z celkových 16) na pozicích: 1 vedoucí, 1 konstruktér, 1 inženýr kvality, 3 obchodníci, 6 výrobních pracovníků a 1 pracovnice administrativy. ; Uvedená skupina je složena z 5 žen a 8 mužů. Projekt mimo jiné posílí pracovní pozici několika osob ohrožených na trhu práce: osoby nad 50 let věku, 1 osobu do 25 let. Vybraní zaměstnanci projevili o uvedené vzdělávání velký zájem a jsou vysoce motivování k účasti na projektu.

Příjemce

 • MONTIS CZ s.r.o.
 • IČ: 25583395
 • Sídlo:
  • Ulice: Moravská
  • Číslo popisné: 2715/61
  • Městská část: Kroměříž
  • Město: Kroměříž
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76701
 • http://www.montis.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018