Zpět

Posílení specifické kvalifikace zaměstnanců REGENA, spol. s r.o. v oblastech stykového odtavovacího svařování kolejnic a v technologiích práce s kolenicovými pásy na drahách

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00184

Žadatel se specializuje na stykové odtavovací svařování kolejnic a s tím související obsluhu speciálních strojů a metody práce s kolejnicemi na drahách SŽDC o.s. S technologiemi svařování kolejnic a s pracemi s kolejnicemi na drahách je spojeno vysoce specifické prostředí a je nutné, aby zaměstnanci ovládali velmi speciální znalostní bázi a know-how a kontinuálně posilovali svou specifickou kvalifikaci.


Potřeba realizace projektu vychází také z dlouhodobých zkušeností vedoucích oddělení a zaměstnanců, kdy společnost REGENA chce poskytovat plně profesionální vysoce kvalitní odborné služby a zvyšovat spokojenost klientů, zabránit vzniku chyb a výskytu krizových situací a zlepšit vlastní hospodárnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu představují pracovníci, kteří mají největší potřebu posílení své specifické kvalifikace a kteří disponují nízkou zastupitelností. Jedná se o traťové dělníky, kteří si potřebují rozšířit a prohloubit svou specifickou kvalifikaci v ovládání speciálních technologií stykového odtavovacího svařování kolejnic a v obsluze speciálních strojů s tímto souvisejících, v technologiích práce s kolejnicovými pásy strojem SDK-II 250 ad. V oblasti doplňkového obecného vzdělávání je třeba posílit komunikaci uvnitř firmy, finanční gramotnost, základy práva vybraných dělníků, THP a administrativního pracovníka.

Příjemce

 • REGENA, spol. s r.o.
 • IČ: 60778695
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní 551
  • Město: Hranice - Hranice I-Město 75301
 • http://www.regena.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018