Zpět

Posílení specifických dovedností zaměstnanců Gumárny Zubří, akciová společnost

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00012

Naše společnost Gumárny Zubří, akciová společnost vyvíjí a vyrábí technické díly z pryže a plastů, pryžové výrobky hlavně pro automobilový průmysl a NBC ochranné prostředky. Využívá vlastní výzkum a vývoj gumárenských směsí, laboratoře, zkušebnictví, vývoj konstrukcí nástrojů a přípravků. Při vývoji a výzkumu spolupracujeme s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými institucemi. Společnost patří mezi významné zaměstnavatele v okrese Vsetín, který patří mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.


 


Projekt je zaměřen na specifické vzdělávací aktivity určené k rozvoji profesních znalostí zaměstnanců a následnému růstu konkurenceschopnosti společnosti. Celkem bude realizováno 51 školicích dnů, z toho všechny spadají do specifických vzdělávacích aktivit. Nově získané znalosti využijí účastníci pouze v naší společnosti, jde o nepřenositelné znalosti.


 


Do projektu bude zapojeno celkem 32 zaměstnanců naší společnosti, kteří zastávají různé pracovní pozice. Realizace projektu bude zajištěna členy realizačního týmu. Projekt je naplánován na 18 měsíců, bude probíhat ve Zlín. kraji a pro položky rozpočtu je použit režim podpory de minimis. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost

Příjemce

 • Gumárny Zubří, akciová společnost
 • IČ: 00012122
 • Sídlo:
  • Ulice: Hamerská
  • Číslo popisné: 9
  • Městská část: Zubří
  • Město: Zubří
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75654
 • http://www.guzu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018