Zpět

Posílení specifických i obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti MOLITAN a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00119

Projekt realizuje MOLITAN a.s. Břeclav v sídle společnosti od 1.6.2013. Potřeba realizace projektu vychází z provozu společnosti, z informací zjištěných odborovou organizací v průběhu roku 2012 a aktuálního dotazníkového šetření provedeného mezi všemi zaměstnanci. Do cílové skupiny bylo zařazeno 63 zaměstnanců.


Vzdělávací plán projektu tvoří specifické kurzy, doplněné o obecné kurzy, které napomohou posílení např. komunikačních dovedností, ovládání funkcí MS Excel a dalších obecných dovedností, které cílová skupina využije při výkonu své práce.


Podpora nebude mít dopad jen na společnost MOLITAN a.s., ale ve formě poskytovaných kvalitnějších služeb také na všechny její klienty a následně i přímé spotřebitele.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina: 63 podpořených osob - 16 žen a 47 mužů; 56% ze všech zaměstnanců.

Příjemce

 • MOLITAN a.s.
 • IČ: 27631273
 • Sídlo:
  • Ulice: Mládežnická
  • Číslo popisné: 3356
  • Městská část: Břeclav
  • Město: Břeclav
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69002
 • http://www.molitan.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018