Zpět

Posilování efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb v oblasti připravovaných reforem MPSV

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00064

Pro zajištění efektivního výkonu veřejné správy v gesci MPSV (dale jen MPSV) je nezbytná aplikace a zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti fungování MPSV. Projekt se zaměřuje na vytvoření moderního úřadu, jehož výkon státní správy a výkon veřejných služeb bude podpořen nejmodernějšími prostředky ICT. V této souvislosti je potřeba zohlednit fakt, že podpůrné nástroje (např. ICT, informační systémy, vnitřní předpisy, atd.) jsou vždy jen nástrojem a klíčovou roli v efektivitě jejich fungování hraje především člověk, zaměstnanec MPSV a všechny ostatní cílové skupiny, které tyto nástroje obsluhují, provozují a využívají. Proto budou veškeré aktivity projektu zaměřeny na sběr, zpracování, předávání znalostí a zkušeností s řízením projektu v oblasti veřejné správy. Projekt komplexně řeší jak přípravné procesy k rozhodování o změnách (vytvoření projektové kanceláře k řízení klíčových aktivit projektu a  zpracování analýzy zaměřené na optimalizaci struktury nákladů a  na efektivní rozvoj informatiky na MPSV s propojením cílů  s IT cíli a vytvoření plánu pro efektivní podporu  výkonu veřejné správy a veřejných služeb pomocí IT), tak identifikaci strategií a poslání MPSV s vypracováním pravidel a procesních modelů k vytvoření předpokladů pro reorganizaci tohoto ústředního orgánu a řešení průřezových agend více rezortů (oblast řešení agend v návaznosti na nově vytvářené Jednotné inkasní místo ze strany MF ČR), tak zejména nově vytvoření procesy ve věcných agendách, kterými se zajistí implementace zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy včetně analýz, průzkumů, trendů ke zvýšení dostupnosti a kvality. Projekt tak reaguje na dlouhodobé strategie MPSV, programové prohlášení vlády ČR z roku 2010, jakož i na usnesení vlády ČR č. 302/2009. Projekt má úzkou vazbu na usnesení vlády ČR č. 757/2007 a pozitivní dopad na většinu vrcholů hexagonu veřejné správy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2011 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou projektu je vedení MPSV, sekundární jsou vybraní zaměstnanci; ústředí MPSV a vybraní zaměstnanci ÚP.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018