Zpět

Posilování specifických znalostí ve vazbě na nové technologie

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00144

Společnost GRANITOL sídlí v Moravském Berouně a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Region Bruntálsko (kde Moravský Beroun geograficky spadá) má druhou nejvyšší nezaměstnanost v ČR. Oblast je nazývána "Moravskou Sibiří" a dostupnost pracovních míst je ovlivněna i geografickými podmínkami. Proto už tak vysoká nezaměstnanost v zimních měsících ještě rapidně stoupá. V Moravském Berouně se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 20 %.  
 
V této oblasti zaměstnává společnost GRANITOL 333 zaměstnanců. Z hlediska tak významného zaměstnavatele je důležité, aby si i při současné tvrdé konkurenci udržel své postavení na trhu, zvýšil svou konkurenceschopnost a zároveň minimálně uchoval stávající počet zaměstnanců. Společnost potřebuje odborně kvalifikované zaměstnance, jež není jednoduché v tomto regionu a dojezdné vzdálenosti nalézt. Proto si většinu svých zaměstnanců musí odborně vzdělávat a vychovávat sama. Zvyšování odborné kvalifikace je nutné i z hlediska neustále se rozvíjejících nových technologií na plastikářském trhu a dále pak ze zvyšujících se požadavků odběratelů.
 
GRANITOL je ve vybraných produktech (například PP pásky) leadrem na trhu,např. v roce 2013 chce jako první vstoupit na český trh s agrostretch foliemi, proto kvalifikovaní zaměstnanci pracující na výrobních úsecích těchto produktů téměř nemohou v tomto regionu existovat. Z interních průzkumů a analýz vyplynulo, že zaměstnanci jsou motivováni a mají zájem o  zvyšování své odborné kvalifikace. Z projektu budou odborně proškoleni zaměstnanci 3 klíčových výrobních středisek(LDPE, HDPE a tisky) a zároveň bude na každém klíčovém středisku vytvořen odborný tým interních koučů. Tento komplexní systém vzdělání a zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců povede k zvýšení konkurenceschopnosti, udržení stability firmy na trhu, udržení zaměstnanosti a zvýšení efektivity práce pomocí synergického efektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou zapojeni zaměstnanci GRANITOL, 121 osob: top management a střední management a zaměstnanci pracující na třech klíčových výrobních střediscích. Zaměstnanci středisek jsou vybráni průřezově od vedoucího výroby až po dělníky plastikářské výroby. Při tvorbě projektu byla zohledněna možná rizika spojená s jeho realizací.

Příjemce

 • GRANITOL akciová společnost
 • IČ: 00012114
 • Sídlo:
  • Ulice: Partyzánská
  • Číslo popisné: 464
  • Městská část: Moravský Beroun
  • Město: Moravský Beroun
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79305
 • http://www.granitol.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018