Zpět

Poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu IS Monit7+ a provozování webové žádosti Benefit7 v modifikaci pro užití pro OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00002

Na základě usnesení vlády ČR č. 1008, ze dne 5. září 2007, k Monitorovacímu systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice, byl připraven jednotný monitorovací systém. Řídící orgán OP LZZ na poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu IS Monit7+ a provozování webové žádosti v modifikaci pro užití pro OP LZZ uzavřel s dodavatelem systému Centrem pro regionální rozvoj ČR smlouvu č. 1183/2007 (číslo CRR-66/2007), na základě které bude moci ŘO zadávat potřebné úpravy na rozvoj monitorovacího systému v oblasti specifik OP LZZ, průběžně předávat data mezi systémy, zajišťovat analytické práce, vývoj a průběžné proškolování pracovníků Řídícího orgánu a celé implementační struktury.Důvodem realizace projektu je plné a bezchybné provozování výše uvedených softwarových produktů, používaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalších implementační struktur v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obsahem je zajištění komplexního zpracování agendy administrace, hodnocení a realizace projektů a ukončení (zajištění životního cyklu projektů) OP LZZ.Realizace specifických služeb na základě smlouvy, tj. průběžné poskytování služeb servisní podpory definovaného rozsahu:1.1.  Analytické práce, konzultace, návrhy řešení.1.2.  Vývojové práce, změny a úpravy dodaných aplikací.1.3.  Implementační práce, instalace, provozní nastavení.1.4.  Školení zaměstnanců Řídícího orgánu, Zprostředkujících subjektů a Interního auditu, příp. dalších subjektů MPSV pro práci s IS.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2008 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Předkladatelé a realizátoři projektů; Řídící orgán; Zprostředkující subjekty; Interní audit

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018