Zpět

Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00026

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence a na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Zlínského kraje.


Cílem poskytování těchto sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a tak jim napomoci k návratu na trh práce (případně ke vstupu na trh práce), udržení se na trhu práce nebo zabezpečit přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.


Výběr sociálních služeb a cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011, jenž obsahuje vize, priority i konkrétní opatření Zlínského kraje při zajišťování sociálních služeb.


V rámci projektu tak bude kromě potřebných stávajících aktivit financováno i další rozšíření těchto sociálních služeb a dále aktivity nové, které vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011.


 


Projekt se zaměřuje na zajištění sítě následujících typů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve Zlínském kraji: azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny a intervenční centra.


 


Sociální služby budou určeny pro tyto cílové skupiny:


- osoby bez přístřeší


- děti, mládež a mladí dospělí


- osoby pečující o osobu blízkou (resp. rodiče s dětmi)


- osoby se zdravotním postižením


- oběti domácího násilí


- osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2009 - 30. 9. 2012

Příjemce

 • Zlínský kraj
 • IČ: 70891320
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.kr-zlinsky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018