Zpět

Práce a děti, jak se to rýmuje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00028

 


Posláním projektu Práce a děti, jak to spolu souvisí je vytvoření a provozování nového zařízení péče o děti předškolního věku (od 6 měs. do předškolního věku) mimo rámec školského zákona, které bude sloužitzaměstnaným rodičům (zaměstnancům) žadatele a dalších 2 partnerů projektu-Statutárního města Olomouc a Univerzity palackého v Olomouci.


Prostřednictvím fungujícího kvalitního zařízení péče o děti budou naplněny potřeby zaměstnanců žadatele a obou partnerů. Potřeba těchto zaměstnanců byla ověřena žadatelem v průzkumu a výsledek poptávky po novém zařízení převyšuje plánovanou kapacitu 24 dětí viz Analýza potřebnosti. Zřizovatelem a celkovou odpovědnost za provoz nového zařízení bude Montessori Olomouc, rodinné centrum, o děti se bude starat kvalifikovaný personál v počtu 3 pečujících osob, pronajaté prostory nového zařízení i se zahradou, jež budousplňovat potřebné podmínky dle poskytovatele dotace, jsou nedaleko centra Olomouce a dostupné od pracovišť obou partnerů. Péče o děti bude nepříležitostná ve věku od 6 měs.do zahájení školní docházky, bude v kolektivu dětí,rodič zapíše dítě k docházce do zařízení, ale v rámci ní si může pružně vybrat: ranní družina, dopolední a odpolední vzdělávací kroužky, k čemuž bude rodičům nabídnut on-line rezervační systém.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci žadatele,partnera Univerzity Palackého v Olomouci a partnera Statututární město Olomouc.Rodiče z této skupiny vykonávají své zaměstnání z většiny času v Olomouci, takže splňují územní způsobilost rodičů.Z této skupiny se na základě průzkumu provedeného žadatelem ve spolupráci s partnery vymezila užší skupina zaměstnanců v počtu 161,tj. skupina,které se týkají otázky ohledně zařízení péče o; děti.Ve skupině jsou i osoby na mateřské/rodičovské dovolené-76 respondendů v rámci průzkumu zvažuje,že začne jejich dítě navštěvovat jesle/školku v době realizace projektu-tato skupina tvoří potenciální počet možných uživatelů nového zařízení péče o děti. Výsledkem průzkumu mezi zaměstnanci žadatele a partnery uvedené v Analýze potřebnosti projektu jsou předpokladem k tomu,aby; byli rodiče motivováni využít služby nově vzniklého zařízení péče o děti, které mnoho z jejich potřeb; naplní. Předpokladem k tomu je i počet věkově slibných zaměstnanců-žadatel a partneři mají celkem 259 zam. do 34 let a 563 zam. mezi lety 35-49.Dotazníky ze strany cílové skupiny byly vyplněny se zájmem a rychle, dobrý vliv měl i; přístup partnerů při zajištění vyplnění dotazníku.Sociální struktura zaměstnanců,kterých se projekt případně bude týkat je také dobrým předpokladem.Naše cílová skupina má převážně SŠ a VŠ vzdělání (zaměstnanci úřadů, OSVČ; aj.), což je podle zkušeností žadatele skupina osob, které si uvědomují důležitost předškolní péče a její vliv na další vzdělávání dětí.Tito rodiče jsou rovněž ochotní za nadstandardní služby platit a jejich příjmy to alepoň částečně umožňují. Přihlašování dětí do školky,omlouvání nepřítomnosti a další komunikace týkající se; provozu bude řešena převážně prostřednictvím výkonného rezervačního systému, zcela v souladus trendy v; komunikaci užívané cílovou skupinou. Rodič si založí účet v rezervačním systému a bude rezervovat, přesunovat; a omlouvat docházku dítěte.

Příjemce

 • Montessori Olomouc – rodinné centrum
 • IČ: 26990181
 • Sídlo:
  • Ulice: 1. máje
  • Číslo popisné: 877/42
  • Městská část: Olomouc-město
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.montessori-olomouc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018