Zpět

Práce na Liberecku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00362

Projektem se bude realizátor snažit o návrat vybrané cílové skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace do společnosti. Projekt se bude realizovat v obci Ralsko a na Tanvaldsku. V rámci projektu budou podpořeni klienti z etnických menšin a jiného sociokulturního prostředí, převážně se bude jednat o Romy nebo o lidi, kteří žijí obdobným způsobem života. Bude se jednat o klienty u nichž došlo ke kumulaci dalších znevýhodnění (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká nebo nepoužitelná kvalifikace apod.) Klienti budou do projektu vybíráni mezi současnými uživateli Oblastní charity Most (na Tanvaldsku poskytujeme službym NZDM, poradenství) dále mezi klienty spolupracujících organizací, obcí a také ve spolupráci s úřadem práce. V rámci projektu podpoříme celkem 70 klientů. 36 klientů z Tanvaldska a 34 klientů z Ralska. Po zařazení do projektu projdou klienti krátkou motivační přípravou na které se bude podílet také psycholog. 40 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Čtyři kurzy vždy pro deset klientů už jsme na základě poptávky zaměstnavatelů vytipovali - pomocný zedník, pracovník v sociálních službách, pomocný kuchař a skladový manipulant. Pro pět vytipovaných klientů budeme mít možnost nalézt si rekvalifikaci dle jejich individuálních potřeb a aktuální nabídky. Při rekvalifikaci budou klienti podpořeni doprovodnými opatřeními. Předpokládáme, že 75% klientů úspěšně dokončí rekvalifikaci. Po úspěšně zvládnuté rekvalifikaci bude pro třináct klientů připraveno dotované místo na sedm měsíců. Pro dalších šest klientů budou připravena pracovní místa na zkoušku. Během celé doby realizace budou fungovat dvě poradenská centra v Tanvaldu a v Ralsku, která budou sloužit pro společné i individuální aktivity na podporu klientů zařazených do projektu. V centrech budou společně probíhat motivační aktivity a ty i během rekvalifikace a zaměstnávání klientů. Současně budou pracovníci center poskytovat klientům služby pracovní asistence po celou dobu realizace projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 11. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Uživatelé z řad etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí.

Příjemce

 • Oblastní charita Most
 • IČ: 70828920
 • Sídlo:
  • Ulice: Petra Jilemnického
  • Číslo popisné: 2457/1
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.charitamost.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018