Zpět

Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh práce v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00199

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb, včetně bilanční a pracovní diagnostiky, vedoucích k aktivizaci a motivaci cílových skupin těžce zdravotně znevýhodněných osob (tzn. s omezením hybnosti horních končetin) v Libereckém kraji, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na pracovním trhu. Projekt podporuje tvorbu a realizaci komplexních programů zaměstnanosti ve spolupráci s odborníky z dalších organizací s důrazem na využití nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost CS.


Projekt podává občanské sdružení Polovina nebe na základě pozitivní zkušenosti a ohlasu na specifickou podporu této cílové skupině, spolupráce s organizacemi sdružujícími zdravotně znevýhodněné a především na základě velké poptávky této skupiny po možnostech jejich vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem pro jejich následné pracovní uplatnění. Projekt rovněž reaguje na poptávku a ochotu zaměstnavatelů zaměstnat zdravotně znevýhodněné pro úkony spojené s IT technologiemi. V rámci projektu cílovou skupinu naučíme ovládat PC hlasem a tím umožníme její pracovní zařazení na trhu práce.


Prostřednictvím celkem pěti aktivit projekt pomůže cílové skupině překonat překážky, které jí brání ve vstupu na trh práce, zprostředkuje jí adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnění vstupu na pracovní trh. Inovativním prvkem projektu je využití nejmodernějších technologií ovládání počítače hlasem. Všechny aktivity kladou důraz na individuální přístup k osobám z CS. Jedním z hlavních výstupů projektu bude zaměstnání celkem 10 osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu (CS) tvoří osoby s vážným zdravotním znevýhodněním postihujícím oblast horních; končetin, které je velmi limituje v možnosti nalezení vhodného zaměstnání. Přesto se jedná o CS se stejnými; potřebami seberealizace, nezávislosti, společenského uznání a rozvoje, jako má kdokoliv jiný.; ; Konceptem projektu sdružení Polovina nebe reaguje na poptávku z řad cílové skupiny, se kterou komunikuje na; základě osobních kontaktů, skrze jejich asociace, i díky cílené publicitě. Realizací projektu sdružení pomůže CS; se zapojením do pracovního a společenského života. ; ; CS bude aktivně zapojena do realizace všech projektových aktivit. Díky realizaci aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj formou realizace individuálního psychologického poradenství, bilanční diagnostiky a sociálně právních služeb získá CS potřebnou motivaci a orientaci v možnostech svého dalšího rozvoje.; ; Další aktivita napomůže vyřešit jednu ze základních otázek, kterou řeší CS - získá možnost komunikace s okolním; světem bez nutnosti pro ni zatěžujícího cestování či nutnosti používání horních končetin, kterou jí umožní kurz; ovládání počítače pomocí hlasu.; Tím se jí otevře nejen možnost komunikace, ale především možnost dalšího vzdělávání (ať již neformálního, či v; podobě e-kurzů) i získání zaměstnání.; V rámci aktivity 4 bude pro CS realizováno několik rekvalifikačních kurzů, díky nimž pak budou moci v rámci; projektu najít pracovní uplatnění (aktivita 5).

Příjemce

 • Polovina nebe, o.s.
 • IČ: 27035271
 • Sídlo:
  • Ulice: K Dolům
  • Číslo popisné: 72/63
  • Městská část: Modřany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14300
 • http://www.polovinanebe.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018