Zpět

Pracovní centrum Posádka - práce pro osoby s problémem závislosti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00018

Jesenicko je specifický region s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a vysokým podílem osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci projektu bude žadatel, občanské sdružení Darmoděj o.s, pracovat s cílovou skupinou osoby závislé na návykových látkách z podskupiny b) Intervence po resocializaci. Tato skupina osob v sobě spojuje několik okruhů problémů, které jí ztěžují přístup na trh práce. Jedná se o osoby společensky nepřizpůsobivé, často vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, bez pracovních návyků a sociálních vazeb, s nízkým vzděláním. Tyto aspekty jsou výraznou překážkou pro vstup na trh práce. Projekt navazuje na žadatelem dříve předložený projekt v rámci oblasti podpory 3.1, který zajišťuje následnou péči pro osoby po léčbě závislosti na návykových látkách, nebo abstinující. Právě na osoby, které prošly touto následnou péčí, se předkládaný projekt zaměřuje. Žadatel využívá dobré znalosti problematiky cílové skupiny, které se v regionu dlouhodobě věnuje. Pokud osoby z cílové skupiny projdou resocializací, ale nenajdou pracovní uplatnění, je vysoké riziko, že se vrátík původnímu stylu života a k závislosti. Aktivity projektu směřují k vytvoření nového pracoviště a zaměstnání několika osob z cílové skupiny na pozicíchpomocný zedník a pomocný údržbář. S účastníky se individuálně pracuje v rámci pracovní poradny, individuální práce se odvíjí od výsledků pracovní diagnostiky. Pracovní poradna by v budoucnu měla sloužit k podpoře začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce. Souběžně se účastníci vzdělávají v Motivačně vzdělávacím kurzu. Realizací aktivit projektu chce žadatel u cílové skupiny zlepšit komunikační dovednosti, posílit její pracovněprávní povědomí a možnosti sociálního začlenění v pracovním procesu. Na nová pracovní místa jsou účastníci cíleně připravováni teoretickou i praktickou výukou v daném oboru. S účastníky, kteří nezískají pracovnímísta na novém pracovišti, pracovní koordinátor hledá možnosti jiného uplatnění.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2013
 • Cílová skupina: Osoby závislé na návykových látkách

Příjemce

 • Darmoděj o.s.
 • IČ: 27027864
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelská
  • Číslo popisné: 456
  • Městská část: Jeseník
  • Město: Jeseník
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79001
 • http://www.darmodej.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018