Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní integrace osob se zrakovým postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00048

Klíčové aktivity projektu směřují k získání profesních kompetencí osob s těžkým zrakovým postižením pro zpracování digitálních textů, kdy i zcela nevidomý člověk je schopen po získání specifických znalostí a dovedností, pracovního uplatnění. Klasická tištěná literatura a odborné texty převedené do digitální formy jsou za využití speciálních počítačových aplikací čitelné i pro osoby s těžkým zrakovým postižením. V projektovém záměru jde tedy o to, že osoby z cílové skupiny získají pracovní uplatnění ve smysluplné činnosti, která přinese v konečném důsledku užitek i dalším osobám s obdobným postižením, a to v podobě rozšíření nabídky dokumentů digitálních knihoven. Odborná praxe a nově vytvořené pracovní pozice jsou zajištěny ve spolupráci s partnerskými organizacemi - Knihovnami digitálních dokumentů Mathilda a SONS, tedy organizacemi, které mají s digitalizací dokumentů dlouholetou zkušenost. Partnerské organizace se budou podílet i na výběru dokumentů vhodných ke zpracování do digitální podoby např. odborných textů pro nevidomé studenty středních a vysokých škol. Je reálným předpokladem, že se do různých klíčových aktivit projektu zapojí minimálně 50 osob s těžkým zrakovým postižením. Dvacet osob, které nastoupí na nově vytvořená pracovní místa, v průběhu projektu převede do digitální formy minimálně 480 dokumentů a ty se následně stanou veřejně dostupnými zdroji informací pro další osoby s těžkým zrakovým postižením.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, specificky osoby s těžkým zrakovým postižením, držitelé průkazu ZTP/P, jejichž integrace na trh práce je složitá v tom, že mají značně omezené uplatnění pro svůj zdravotní hendikep. Osoby z cílové skupiny musí splňovat podmínku věkové kategorie 18-60 let, jedná se o osoby v produktivním věku s trvalým pobytem v jakémkoliv kraji ČR, kromě osob z kraje Vysočina, v pozici uchazeče nebo zájemce o zaměstnání.

Příjemce

 • TREMEDIAS
 • IČ: 22731946
 • Sídlo:
  • Ulice: Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 1069
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.tremedias.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018