Zpět

Pracovní příležitosti v Bruntále

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00051

Projekt je realizován po dobu třinácti měsíců. Je zaměřen na cílovou skupinu fyzických osob, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně 9 měsíců. Se 40 osobami z cílové skupiny bude uzavřena dohoda o účasti v projektu a budou zařazeni do jednotlivých aktivit. Cílem je zaměstnat 80% klientů projektu na uvolněných a nových pracovních místech u zaměstnavatelů v Bruntále a okolí Bruntálu do vzdálenosti cca 20 km.


Motivace zaměstnavatelů zaměstnat klienty projektu bude podpořena mžoností čerpat finanční příspěvky do výše až 16 500 Kč na jednoho klienta - zaměstnance měsíčně po dobu až 9 měsíců, přičemž musí být dodržena podmínka zaměstnání klienta alespoň na dobu 1 roku.


V rámci realizace projektu bude klientům věnována podpora před nástupem do zaměstnání i v době zaměstnání s cílem udržení zaměstnání a sladění pracovního a mimopracovního života.


Výsledky projektu budou prezentovány na konferenci, která se bude konat v závěru realizace projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 9 měsíců před svým vstupem do projektu.

Příjemce

 • LIGA o. s.
 • IČ: 00202380
 • Sídlo:
  • Ulice: Dr. E. Beneše
  • Číslo popisné: 1497/21
  • Městská část: Bruntál-město
  • Město: Bruntál
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79201
 • http://www.ligabruntal.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018