Zpět

Pracuj pro charitu, pomůžeš i sobě!

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00330

Obsahem projektu je poskytnutí komplexní podpory osobám z CS (50+ dlouhodobě v evidenci ÚP) tím, že Farní charita Beroun v rámci sociální práce v sociálních službách poskytovaných organizací vytipuje vhodné zaměstnance, ti projdou vstupním posouzením psychologa a bude pro ně vytvořen individuální plán (plán vzdělávacích potřeb a harmonogram pracovního zapojení) - KA01, následně absolvují vytipované kurzy (motivační kurz, kurz komunikačních dovedností, v případě potřeby odborné kurzy např. prodavačské práce, řidičský výcvik atd.) - KA02 a nastoupí na nově vytvořená místa v rámci organizace - KA03. V průběhu svého zaměstnání budou dostávat poradenskou podporu v pravidelných intervalech (čtvrtletní hodnocení s psychologem a doporučení na úpravy individuálního plánu) a ke konci projektu na základě zkušeností z uplynulých měsíců zaměstnání dostanou doporučení pro směr dalšího rozvoje tak, aby bylo jejich působení na pracovním trhu i nadále udržitelné - KA04.


FCHB nabídne v rámci své organizace 7 pracovních pozic, celkem 3,5 úvazku, na kterých se v průběhu projektu vystřídá 9 osob (podpořeno bude celkem 10 osob). Tyto osoby z CS, která je na Berounsku poměrně početná, se tak navrátí na trh práce, překonají demotivaci a další obtíže spojené s dlouhodobou nezaměstnaností, vyhnou se sociálnímu vyloučení a naopak využijí svůj potenciál ve prospěch potřebných tím, že na svých pozicích přispějí k fungování velkého poskytovatele sociálních služeb v regionu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Fyzické osoby starší 50 let.; Jde o osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nejen z důvodu svého věku, ale také dlouhodobou nezaměstnaností - dlouhodobá evidence (minimálně 6 měsíců) uchazeče o zaměstnání.

Příjemce

 • Farní charita Beroun
 • IČ: 47514329
 • Sídlo:
  • Ulice: Cajthamlova
  • Číslo popisné: 169
  • Městská část: Beroun
  • Město: Beroun
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26601
 • http://beroun.charita.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018