Zpět

Pražské obzory

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00279

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50 let ohrožených nezaměstnaností nebo již nezaměstnaných prostřednictvím aktivit sestavených do komplexního programu. 


Jedná se o tyto aktivity:


- Vstup do projektu a motivace klientů ( s účastníky projektu budou sepsány dohody o vstupu do projektu, každému účastníkovi bude vypracován individuální plán, budou vyplácena doprovodná opatření, tj. stravné a cestovné)


- Poradenství a diagnostika (klientům bude poskytováno psychologické poradenství, pracovní či bilanční diagnostika)


- Vzdělávání a rekvalifikace (účastníkům budou doplněny chybějící kompetence v akreditovaných kurzech a v motivačním kurzu)


- Zprostředkování zaměstnání (klientům bude vyhledáváno vhodné zaměstnání a budou vytvářena dotovaná i nedotovaná pracovní místa)


- Organizace a řízení projektu (projekt je řízen zkušeným realizačním týmem žadatele)


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 3. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří osoby starší 50 let, které jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny nejen věkem, ale i nevhodnou nebo nízkou kvalifikací.

Příjemce

 • Persona Grata,v.o.s.
 • IČ: 48269298
 • Sídlo:
  • Ulice: Vodičkova
  • Číslo popisné: 33
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.personagrata.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018