Zpět

Předáváme si zkušenosti pro budoucnost v MZ Liberec

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01245

Rekonstruujeme výrobní halu v Rudníku a stěhujeme většinu procesů, vč.většiny výroby, z Liberce do obceRudník. Tato oblast je více textilní než strojírenská a je nadmíru složité získat kvalifikované zaměstnance. Vsouvislosti s přesunem výroby a jejím nárůstem v Rudníku bude potřeba kvalifikovaných pracovníků ještě vyšší.Předkládaný projekt pomůže vyřešit dva stěžejní problémy, které v souvislosti s přesunem řešíme. Prvním jeneochota přesunu všech stávajících zaměstnanců z Liberce do Rudníku. Ovšem i ti, kteří nemohou přejít plně doRudníku, si mohou udržet svá pracovní místa. Ze zkušených zaměstnanců MZ Liberec se stanou interní školitelé.Jedná se o zaměstnance starší 50 let. Druhým stěžejním problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků vokolí obce Rudník. V rámci podpory odborného vzdělávání našich výrobních dělníků je předkládaný projektzaměřen na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí těchto zaměstnanců. Prostřednictvím teoretické i praktickévýuky a díky zavedení systému interních školitelů budou mít stávající i noví zaměstnanci příležitost zvýšit si arozšířit svou stávající kvalifikaci, což zároveň přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho podniku.Plánovanými aktivitami jsou teoretické tréninkové semináře pro budoucí interní školitele realizované firmouContour Consulting s.r.o. Dalšími plánovanými aktivitami jsou teoretická a praktická výuka v oblasti ukončovacíchprvků, montáže ukončovacích prvků, pájení, montáže a revize plynových zařízení, obrábění. Dlouholetízaměstnanci MZ Liberec, kteří absolvují tréninkové semináře se stanou interními školiteli. Mají jedinečnoumožnost předat své dovednosti, znalosti a pracovní zkušenosti mladším a méně zkušeným kolegům. Udrží si taksvou pracovní pozici a díky získání nových poznatků si ji i upevní. Tito interní školitelé se stanou školiteli amentory zaměstnanců, kteří již pracují v Rudníku nyní, nebo nastoupí v následujících týdnech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 3. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci MZ Liberec. Jedná se o 41 zaměstnanců. Zaměstnanci, kterým je výhradně; nad 50 let a tvoří část cílové skupiny, ze které se stanou interní školitelé, je 5. Z nich je 1 žena a 4 muži. Jsou; všichni v procesu výroba a disponují dostatečně dlouho délkou praxe a zkušenostmi. Jejich zkušenosti jsou; neocenitelné. Všichni umějí svou práci, ale dovednosti a znalosti, jak svoje know-how předat, si během studia ani; pracovního života neosvojili. Proto v rámci našeho projektu získaní nové dovednosti, které přispějí k posílení; udržitelnosti jejich pracovních míst. Po absolvování Tréninku interních školitelů se stanou našimi interními; školiteli. Jejich pozice ve firmě se posílí. Během projektu budou mít na starosti svou oblast školení a své svěřené; zaměstnance, kteří tvoří druhou část cílové skupiny. Tato část cílové skupiny má nedostatky ve své kvalifikaci.; Tito výrobní dělníci, kteří mají velikou chuť do práce, ale nemají potřebnou kvalifikaci, zastávají nyní ve výrobě; pouze pomocné práce. Z tohoto důvodu je potřeba tyto zaměstnance podpořit a pomoci jim k rozvoji kvalifikační; úrovně, kompetencí a posílit tak udržitelnost jejich pracovních míst. V rámci projektu bude této skupině; umožněno získání nových znalostí a dovedností. Tím bude zvýšena jejich uplatnitelnost nejen v současném; zaměstnání, ale i na trhu práce obecně. V této části cílové skupiny je 33 mužů a 3 ženy, z toho do 25 let: 6 .; Investici vidíme jako velice přínosnou pro osobní rozvoj všech zaměstnanců v obou částech cílové skupiny.; Shrnuto: cílová skupina 41 zaměstnanců,; z toho 4 ženy; z toho 37 mužů; z toho 5 zaměstnanců a zaměstnankyň nad 50 let; z toho 6 zaměstnanců a zaměstnankyň do 25 let; Při realizaci klíčové aktivity č. 8, v jejímž rámci vytvoříme Etický kodex a upravíme zmíněné interní dokumenty, se; cílová skupina ovšem rozšiřuje na všechny zaměstnance a zaměstnankyně MZ Liberec, tedy na 181.

Příjemce

 • MZ Liberec, a.s.
 • IČ: 47306581
 • Sídlo:
  • Ulice: U Nisy
  • Číslo popisné: 362/6
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46007
 • http://www.mzliberec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018