Zpět

Předávání informací D.R.A.K.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00128

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků/ic žadatele, kteří poskytují sociální služby klientům občanského sdružení žadatele, a na osoby pečující o tyto klienty (pečující matky, otcové apod.). Z dotazníkového šetření, které v březnu 2013 prováděl žadatel, vyplynulo, že velký zájem o vzdělávání mají jak pracovníci NNO, tak osoby pečující o osoby blízké. U zaměstnanců občanského sdružení jsou znalosti zaměřeny zejména na zdraví, duševní zdraví apod. Pracovníci by se chtěli více vzdělávat nejen v odborných znalostech jejich oboru, ale také v dovednostech jako je jednání s klienty (17%), institucemi (13%) apod. Mezi osobami pečujícími byl projeven zájem o témata jako je zdraví, finanční gramotnost, psychologické zaměření. Jak vyplývá z dotazníkového šetření, poskytovatelé služeb se chtějí rozvíjet v problematice, se kterou se nejvíce při výkonu své práce setkají. Respondenti se velice často setkávají s problémy klientů, které se týkají práce a finančních problémů, dále pak s problémy ohledně zdraví a zdravotních handicapů. Mezi nejčastější klienty o.s. D.R.A.K. patří zdravotně handicapovaní lidé a osoby pečující o osobu blízkou. Z průzkumu vyplynula potřeba vzdělávání jak pracovníků/ic žadatele zejména v dovednostech a nových znalostech v oblasti práce, tak pečujících osob. U pečujících osob je velmi důležité, aby získávali nové informace v oblasti např. zdravotního pojištění, pěstounství, případně nových informací, znalostí pro lepší a kvalitnější život nejen pečujícího osoby ale i osoby blízké.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Jednu cílovou skupinu zastupují v projektu zaměstnanci/kyně žadatele, občanského sdružení D.R.A.K., poskytující sociální služby. Jedná se o 6 sociálních pracovníků/ic, 4 pracovníky/ce v sociálních službách a 1 vedoucí pracovnici.; Druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou. Jedná se o fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, tedy pečující, kteří; se starají o zdravotně postiženou osobu ohroženou z důvodu zdravotního handicapu sociálním vyloučením.

Příjemce

 • Občanské sdružení D.R.A.K.
 • IČ: 26636328
 • Sídlo:
  • Ulice: Oblačná
  • Číslo popisné: 450/1
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46005
 • http://www.sdruzenidrak.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018