Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00020

Projekt je zaměřen na získání znalostí, zkušeností a dovedností v problematice prosazování rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu ze zahraničí. Tyto znalosti a dovednosti budou následně implementovány na cílovou skupinu zaměstnavatelů v ČR (75 zaměstnavatelů z Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje). Bude vytvořen inovovaný produkt – příručka pro zaměstnavatele, která napomůže v rámci prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Cílová skupina zaměstnavatelů bude následně proškolena na problematiku obsaženou v příručce pro zaměstnavatele, s cílem naučit zástupce zaměstnavatelů s příručkou pracovat, implementovat ji do praxe a to i za pomocí workshopu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 30. 6. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.

Příjemce

 • Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
 • IČ: 26562090
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiráskova
  • Číslo popisné: 490
  • Městská část: Frýdek
  • Město: Frýdek-Místek
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73801
 • http://www.kpmsk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018