Zpět

Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00067

Projekt je zaměřen na podporu sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. V rámci projektu bude podporováno poskytování služeb sociální prevence, u nichž bylo vyhodnoceno, že k tomuto cíli nejvíce přispívají a zároveň mají vazbu na další aktivity kraje. Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2012 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: osoby pečující o osobu blízkou; osoby se zdravotním postižením; oběti domácího násilí

Příjemce

 • Zlínský kraj
 • IČ: 70891320
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.kr-zlinsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018