Zpět

Příležitost lidem s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00386

Projekt je zaměřen na skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenií. Cílem projektu je přispět k pracovnímu uplatnění osob z této sociálně vyloučené skupiny, jejichž problémem je zařazení se na volný trh práce, a zlepšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím zvýšení informovanosti a motivace; vytvořit komplexní program podpůrných aktivit pro udržení se na trhu práce. Vytvořit pro tuto cílovou skupinu pracovní místa v administrativě. Zajistit rekvalifikaci pro členy cílové skupiny v akreditovaném kurzu pro pracovníky v sociálních službách a zajistit jim pracovní místa na zkoušku. Pomoci stávajícím zaměstnancům žadatele, členům cílové skupiny, a doplnit jim další pracovní dovednosti formou kurzů a školení a tím posílit jejich pozici na pracovním trhu. Poskytnout členům cílové skupiny podporu při orientaci a hledání uplatnění na pracovním trhu pomocí poradenské služby. Cíle jsou stanoveny s ohledem na znalost individuálních potřeb a zájmů konkrétních členů CS, se kterými žadatel již dlouhodobě pracuje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina tohoto projektu je složena z osob, které ve většině případů byly již na počátku své profesní kariéry postiženy duševní nemocí - schizofrenií. Ta jim buď přerušila přípravu na budoucí povolání tím, že jim; neumožnila dokončit středoškolská či vysokoškolská studia, nebo krátce po vstupu do zaměstnání ukončila; kariérní rozvoj a růst. Většina z nich patří dnes ekonomicky mezi neaktivní poživatele invalid. důchodů (většinou III. st.). A přes to, že se snaží uplatnit na trhu práce, jsou většinou neúspěšnými žadateli o zařazení do pracovního poměru, poněvadž všichni potřebují vytvoření individuálních pracovních podmínek vyplývajících z nemoci a dlouhodobě probíhající léčby prostřednictvím léků.

Příjemce

 • DOTYK II, o.p.s.
 • IČ: 29277817
 • Sídlo:
  • Městská část: Vysoké Popovice
  • Město: Vysoké Popovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
 • http://www.dotyk2.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018