Zpět

Příležitost - pomoc sobě i druhým

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00247

Projekt bude probíhat ve čtyřech cyklech pro 15 osob (délka cyklu = 8 měsíců).


Aktivity pro frekventanty projektu v každém cyklu: 1) Motivační modul (96 hod. – 6 hod./den):Obsah modulu: - Blok počítačové gramotnosti (36 hod.)- Blok aktivačně motivační (36 hod.)- Blok finanční gramotnosti (12hod.)- Blok zaměstnanecká práva (6 hod.)- Blok environmentální osvěty (6 hod.)


2) Profesní vzdělávání a praxe: - 2 RK Pracovník v sociálních službách (1 kurz v LN, 1 kurz v LT)


3) Podpůrné služby – pracovní diagnostika a konzultace s psychologem:- vstupní a výstupní individuální schůzka (2 hod./osoba)- pracovní diagnostika


4) Poradenské služby – individuální přístup po dobu 8 měsíců: - pravidelné schůzky s podpůrným pracovníkem pro CS (1-2x za měsíc)


5) Umístění na trh práce:Zajištění pracovních míst pro minimálně 16 osob po dobu 6 měsíců - 7 nových pracovních míst - 9 volných pracovních míst - pracovní místa budou zajištěna na dobu 10 měsíců s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům (16.500,- Kč/měsíčně na 1 pracovní místo) - 10 pracovních míst bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů


Doprovodná a podpůrná opatření:- stravné- cestovné- příspěvek na péči o osobu blízkou či dítě- poplatek za výpis z rejstříku trestů (pro RK Pracovník v sociálních službách)- úhrada povinného očkování (pro RK Pracovník v sociálních službách)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2014
 • Cílová skupina: 60 osob starších 50 let

Příjemce

 • Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
 • IČ: 26548691
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 745
  • Městská část: Žatec
  • Město: Žatec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43801
 • http://www.vcp-zatec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018