Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Příležitost pro Tebe

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00013

Asociace TRIGON, o.p.s. (AT) působí v Moravskoslezském kraji (MSK), který je s podílem 10,3% v čele statistik s největší nezaměstaností v ČR. Současné jednotlivě využívané nástroje APZ nejsou v daném regionu pro nedostatek pracovních příležitostí adekvátně účinné. Osoby se ZP patří v MSK dlouhodobě k nejvíce ohroženým skupinám na trhu práce, počet pracovních míst pro tyto osoby není dostatečný a stále se snižuje. K 30.4.2014 připadalo na 1 volné místo (vhodné pro OZP) - 23,8 osob se ZP.Projekt navrhuje komplexní nabídku podpory pro CS - zájemce a uchazeče o zaměstnání - osoby se ZP, které potřebují zvláštní pomoc a mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou omezeny ve svém společenském uplatnění. Obsahem projektu je modifikace metod a na sebe navazujících nástrojů APZ. Podpora probíhá formou cíleného poradenství, motivačního programu, rekvalifikací a pomoci při hledání pracovní pozice s cílem uzavřenípracovního vztahu.Důraz klademe na intenzivní a individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich specifické potřeby. Projekt je zaměřen také na tvorbu nových pracovních míst a jejich podporu včetně získání pracovních zkušeností CS.Náborové vyhlídky v odvětví, ve kterém jsou uplatnitelní absolventi rekvalifikačních kurzů projektu, jsou podstatně lepší než v ostatních odvětvích.Projektu se zúčastní 36 osob, které budou diferencovaně dle svých individuálních potřeb zařazovány do plánovaných aktivit a tím dojde k významnému růstu jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Pracovní uplatnění budezajištěno pro 4 osoby z CS (cca 11% z celkového počtu podpořených osob). Některé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti byly již úspěšně odzkoušeny v rámci předcházejících projektů předkladatele. Komplexnost programu zaručuje zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči/ky o zaměstnání a Zájemci/kyně o zaměstnání; Cílovou skupinou projektu jsou osoby se ZP, především osoby s lehkým mentálním handicapem a duševním onemocněním, které mají nízký stupeň dosaženého vzdělání.; Jedná se o rizikovou skupinu na trhu práce, jejíž schopnosti a dovednosti nalézt a udržet si placené zaměstnání jsou natolik sníženy, že vyžadují individuální dlouhodobou podporu a zvýšenou péči vedoucí k sociální a pracovní integraci. Vzhledem k jejich znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti, je většina z nich v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců nebo se jedná o CS, která ve většině případů nebyla po ukončení školní docházky nebyla nikde zaměstnána a jejich sebedůvěra a sebehodnocení jsou natolik sníženy, že nejsou vlastními silami si schopny nalézt adekvátní pracovní uplatnění. Z důvodů metod práce, které jsou běžně aplikovány v zemích EU respektující principy rovných příležitostí, neklasifikujeme CS dle stupně postižení či kvalifikační úrovně apod.

Příjemce

 • Asociace TRIGON
 • IČ: 27027686
 • Sídlo:
  • Ulice: Skautská
  • Číslo popisné: 1045/3
  • Městská část: Poruba
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70800
 • http://www.asociacetrigon.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018