Zpět

Příprava a implementace Strategického plánu rozvoje jako nástroje strategického řízení města Nové Město nad Metují

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00067

Snahou projektu je zefektivnění výkonu veřejné správy, založené na kontinuálním strategickém řízení města. Prostředkem k dosažení hlavního cíle je zajištění dokumentů pro strategické řízení města a jejich implementace do klíčových rozhodovacích procesů města a výkonu relevantních agend úřadu.


Aktivity jsou vystavěny tak, aby ve svém výsledku zajistily:


1. aktualizaci, resp. vytvoření klíčových strategických a koncepčních dokumentů (Strategického plánu rozvoje města a dále koncepčního oborového dokumentu řešícího dopravu v klidu),


2. implementace Strategického plánu do řízení města, jejíž součástí bude dělba rolí a nastavení komunikačních kanálů, zavedení kontrolních mechanismů plnění Strategického plánu, implementace systému jeho monitoringu, kontroly a hodnocení (evaluace),


3. vzdělání cílových skupin tak, aby se s uvedenými principy a použitím strategických dokumentů seznámily a akceptovaly je jako nezbytnou podmínku pro dlouhodobě udržitelné a efektivní řízení města.


 


Projekt si dále klade jako jeden ze specifických cílů realizovat zapojení veřejnosti do přípravy a implementace (i návazné kontroly plnění) Strategického plánu rozvoje a tím vtažení veřejnosti do aktivní účasti na dlouhodobém řízení města.


 


Strategický plán města, který se stane základním nástrojem řízení bude vycházet z Plánu rozvoje města z roku 2008, který bude kromě jeho aktualizace také významně rozšiřovat (např. budou rozpracovány Akční plány plnění) a v rámci projektu budou dále realizovány aktivity k jeho skutečné implementaci.


 


Projekt řeší i absenci Koncepce dopravy v klidu, jako významné oborové koncepce s přesahem do více oblastí řízení města (doprava, bydlení, cestovní ruch). Její zpracování a implementace bude také výstupem projektu a nástrojem zlepšení řízení města a zefektivnění jím poskytované veřejné správy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci; ; Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků

Příjemce

 • Město Nové Město nad Metují
 • IČ: 00272876
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Republiky
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Nové Město nad Metují
  • Město: Nové Město nad Metují
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54901
 • http://www.novemestonm.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018