Zpět

Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 -2020

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00015

Žadatel má v současnosti platnou Strategii města do r. 2015. Cílem projektu je připravit a kvalitně zpracovat novou Strategii na období 2015-20, a to prostřednictvím aktivního zapojení volených představitelů města, relevantních zaměstnanců úřadu i odborné a laické veřejnosti. Nová strategie bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu s cílem poučit se z dobré i špatné praxe implementace strateg. dok. při realizaci aktivit ve městě. Zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace ve městě bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby.Ambicí nové Strategie je, zapojením osob ze všech sfér života ve městě, reagovat na skutečné problémy ve městě a zároveň v souladu s prioritami nového prog. období umožnit městu úspěšně pokračovat v čerpání dotačních prostředků především z fondů EU.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 1. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: - Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků; - Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Statutární město Ústí nad Labem
 • IČ: 00081531
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 2336/8a
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://usti-nad-labem.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018