Zpět

Procesní optimalizace AOPK ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00071

Projekt je realizován prostřednictvím klíčových aktivit:


1. Analýza spravovaných dat a jejich bezpečnostní politiky (zaměřena na spisovou službu).


2. Návrh a realizace nápravných opatření v rámci bezpečnostní politiky dat AOPK ČR (zaměřeno na spisovou službu).


3. Analýza a návrh optimalizace procesů v rámci spisové agendy.


4. Evaluace přínosů digitalizace dokumentů a vypracování nového spisového a skartačního řádu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2011 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinu tvoří zaměstnanci AOPK ČR, sekundární skupinu další subjekty veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků, správci státního majetku, Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady aj.).

Příjemce

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • IČ: 62933591
 • Sídlo:
  • Ulice: Kaplanova
  • Číslo popisné: 1931/1
  • Městská část: Chodov
  • Město: Praha
  • Kraj: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • PSČ: 14800
 • http://www.aopkcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018