Zpět

Profese pro tebe

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00149

Cílem projektu je posílit pracovní integraci 60-ti osob do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a z jiného sociokulturního prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již jsou a odstranit bariéry znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Vytvoření komplexního programu složeného z doporučovaných komponent aktivní politiky zaměstnanosti a orientovaného ke zvýšení zaměstnanosti a snadnějšímu vstupu na trh práce. Mezi tyto hlavní komponenty patří: Psychologicko-motivační a aktivizační působení, Bilanční a pracovní diagnostiky, Rekvalifikační kurzy, Sebeprezentace, rétoriky a komunikace, Počítačová gramotnost, Poradenské a pracovní centrum.


?

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči/uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce

Příjemce

 • JOB ASISTENT s.r.o.
 • IČ: 25457080
 • Sídlo:
  • Ulice: Benešovo náměstí
  • Číslo popisné: 3282
  • Městská část: Teplice
  • Město: Teplice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41501
 • http://www.job-asistent.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018