Zpět

Profesionální tým pro neslyšící, SNN ČR, KO Vysočina

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00025

Cílem projektu je zajistit odborný rozvoj cestou profesionální přípravy týmu pracovníků soc. služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR, KO Vysočina, která od roku 2006 poskytuje soc. služby včetně tlumočení znakového jazyka pro CS neslyšících a nedoslýchavých. Osoby s těžkým sluchovým postižením jsou kategorií osob ohrožených soc. vyloučením, přičemž základním předpokladem v boji se soc. vyloučením je profesionálně fungující organizace a její odborně vyškolení pracovníci. Tým SNN ČR, KO Vysočina je v současné době jediným poskytovatelem soc. služby - tlumočení znakového jazyka v Kraji Vysočina. Nezisková organizace nemá vlastní ekonomickou činnost, její financování probíhá prostřednictvím KÚ Kraje Vysočina na základě projektu "O Partnerství a odborné spolupráci při zajištění soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením", který vznikl společně a smluvně s Centrem pro zdravotně postižené. Aktuálně SNN ČR, KO Vysočina realizuje dva projekty OP LZZ v kontextu pracovní integrace osob s těžkým sluchovým postižením, přičemž z těchto projektů sekundárně vystupují vzdělávací potřeby týmu, jež chce účinně působit v prevenci soc. vylučování zdravotně znevýhodněných osob. V rámci projektu rozšíří členové týmu své profesní kompetence prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV ČR identifikovaných analýzou vzdělávacích potřeb v měsíci březnu 2013. Celkově bude do projektu zapojeno13 pracovníků v soc. službách, kteří absolvují kombinaci specifických kurzů: základní kurz pro tlumočníky znakového jazyka, český znakový jazyk pro tlumočníky,kurz augmentativní a alternativní komunikace, specifika komunikace s hluchoslepými klienty, sociálně-právní minimum, úvod do problematiky dluhového poradenství. Plánovány jsou tři bloky vzdělávání: znakový jazyk, specifické způsoby komunikace a finančně - právní minimum. Pracovníci sociální služby absolvují dle svých vzdělávacích potřeb z každého bloku jedno téma, které využijí v přímé práci s osobami s těžkým sluchovým postižením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Vysočina
 • IČ: 70955751
 • Sídlo:
  • Ulice: Úprkova
  • Číslo popisné: 4340/6
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.snncr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018