Zpět

Profesionální zaměstnanci BREMA TK pro servis transportního chlazení a klimatizací dopravních prostředků

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00322

 


Projekt je rozdělen do 5 klíčových aktivit a účinně kombinuje externí a interní vzdělávání. Za realizaci projektu je odpovědný manažer projektu a koordinátor vzdělávání. Projekt bude realizován po dobu 18 měsíců. Část školení probíhá v zahraničí.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 8 zaměstnanců BREMA TK s místem výkonu práce v Modleticích na těchto pozicích: vedoucí servisu, servisní technici, 1 obchodní zástupce, asistentka. Projekt přímo reflektuje vzd. potřeby, které identifikovalo vedení v diskuzi s vybranými zástupci zaměstnanců a v návaznosti na podnikatelský plán, pozici na trhu, legislativu a mezery v znalostech zaměstnanců. Dalšími faktory jsou vývoj v oboru a požadavky zákazníků na produkty a jejich servis.; Cílová skupina získá specifické znalosti a dovednosti, ihned využitelné v praxi. Realizace projektu bude mít pro zaměstnance následující přínosy:; - v širším kontextu zvýšení odbornosti a efektivnosti práce zaměstnanců, stanou se uznávanými odborníky, to bude mít dopad na vyšší finanční ohodnocení;; - projekt přinese cílové skupině nové znalosti a posílí kompetence potřebné k servisu nových technologií;; - zaměstnanci získají vetší pocit sebejistoty nad prováděnou prací, což jim přinese vyšší spokojenost.

Příjemce

 • BREMA TK s.r.o.
 • IČ: 24782785
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 127
  • Město: Modletice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25101
 • http://www.brematk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018