Zpět

Profesní rozvoj zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00328

Předkládaný projekt je věcným obsahem rozdělen do 7 klíčových aktivit (KA). KA 2-6 jsou zaměřeny na odborné profesní vzdělávání a KA 1 se zabývá problematikou rovných příležitostí.


Klíčové aktivity byly formulovány na základě analýzy vzdělávacích potřeb. Realizace projektu zvýší profesní úroveň zaměstnanců, tím je zvýhodní na trhu práce a současně podpoří dosažení strategických cílů. Projekt navazuje na úspěšný grantový projekt ESF Systematický rozvoj zaměstnanců společnosti, který byl ukončen v roce 2011 a navrhované aktivity doplňují realizaci opatření k dosažení a udržení  vysoké konkurenceschopnosti společnosti.


Zvláštní postavení mají v rámci cílové skupiny zaměstnanci věkové kategorie 50+, kteří nepatří mezi ohrožené ztrátou zaměstnání, protože se jedná o klíčové odborníky, ale u kterých se přistoupilo k motivaci k dalšímu vzdělávání s ohledem na určitá specifika sovisející s věkem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • SIGNALBAU a.s.
 • IČ: 25840819
 • Sídlo:
  • Ulice: Moštěnská
  • Číslo popisné: 60/4a
  • Městská část: Horní Moštěnice
  • Město: Horní Moštěnice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75002
 • http://www.signalbau.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018