Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Profesní specifické a odborné obecné vzdělávání zaměstnanců společnosti Futaba Czech, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00173

 


Projekt je zaměřen na profesní specifické a v doplňujícím rozsahu i odborné obecné vzdělávání 84 zaměstnanců jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kraji Vysočina - společnosti Futaba Czech, s.r.o. Bude realizován po dobu 12 měsíců v režimu podpory de minimis. Cílem projektu je rozšířit specifické znalosti a dovednosti zaměstnanců výroby, údržby a kvality ve vazbě na zavádění výroby výfukových systémů Taico - seznámení se se specifickými technologickými postupy na tomto projektu. Jedná se o specifickou výrobu vč. jedinečných strojů, jednoúčelových zařízení, které byly vyrobeny mateřskou společností v Japonsku.


 


Ve vazbě na specifické vzdělávání, pro dosažení komplexnosti aktivit projektu a zajištění jejich efektivity, je nezbytné realizovat odborné obecné vzdělávání zaměstnanců v oblasti údržby, programování a nastavení jednoúčelových zařízení pro výrobu výfukových systémů Taico a dalšího robotického zařízení používaného ve Futaba Czech.


 


Veškeré vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů. Specifické vzdělávání pod vedením lektorů mateřské společnosti v Japonsku a interního lektora ve Futaba Czech. Odborné obecné vzdělávání bude vedeno externím dodavatelem.


 


Hlavní výstupy: 84 úspěšných absolventů kurzů.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 84 zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., jejichž potřeby rozvoje v oblastech uvedených v projektu, vycházejí z potřeb společnosti ve vazbě na zavádění nového projektu Taico a; zefektivňování výrobního procesu.; Jedná se o následující skupiny pracovníků:; - 3 procesní inženýři; - 1 inženýr kvality; - 2 vedoucí údržby; - 45 operátorů; - 9 mistrů; - 9 kvalitářů; - 15 údržbářů

Příjemce

 • Futaba Czech, s.r.o.
 • IČ: 26743892
 • Sídlo:
  • Ulice: Baštínov
  • Číslo popisné: 130
  • Městská část: Mírovka
  • Město: Havlíčkův Brod
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58001
 • http://www.fcz.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018