Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Profesní vzdělávání - IFS Aplikace, verze 8.0

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00277

ALTEC a.s.  je v ČR jediným implementačním partnerem švédské společnosti IFS AB a jejích softwarových produktů. Jedná se zejména o systém IFS Applications, určený pro zpracování podnikových obchodních procesů, vyspělé řízení a plánovaní výroby (systémy kategorie ERP a MES). ALTEC nabízí a poskytuje své servisní služby k IFS produktům v ČR, ale i v SR, Polsku a Německu.V současné době byla zahájena distribuce nejnovější celosvětové verze IFS Aplikace 8.0 na trh v ČR. V této verzi je obsažena řada zcela nových funkcionalit, zejména určených pro projektové řízení (IFS Project Management), vyspělé plánování výroby (IFS Advanced Planning Board, IFS Constraint Based Scheduling), aplikace z oblasti Business Intelligence (IFS Business Analytics), plánování servisních služeb (IFS Maintenance and Service), dochází k integraci mapových podkladů a webových služeb přímo do uživatelského rozhraní aplikace.  Aby byl ALTEC schopen podporovat své zákazníky – uživatele IFS softwarových produktů v ČR a dalších zemích a poskytnout jim kvalitní servis i pro nově zaváděné softwarové součásti IFS Applications, je nutné provést proškolení specializovaného týmu programátorů, systémových pracovníků a odborných konzultantů. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena zaměstnanci, kteří realizují činnosti spojené s instalací a administrací IFS aplikací , poskytováním konzultací koncovým zákazníkům (implementace a podpora provozu) a v neposlední řadě tvorbou zákaznických přizpůsobení.; Celá cílová skupina má 29 osob a do projektu bude zapojena ve dvou úrovních.; První úroveň tvoří interní lektoři (počet osob 8), kteří budou vyškoleni odbornými školiteli výrobce produktu( prostřednictvím české pobočky) a další znalosti získají samostudiem. Za lektory jsou vybráni odborníci , kteří jsou garanty za určitou oblast ( modul)IFS aplikace , odpovídající členění na aktivity projektu.; Druhá část cílové skupiny bude tvořena zaměstnanci, zařazenými v jednotlivých oblastech podpory produktu:; - programátoři (6 osob); - konzultanti (15 osob); Tito zaměstnanci budou školeni interními lektory, někteří se zúčastní kurzů z 2 oblastí, které na sebe navazují a získané znalosti rozšíří jejich kvalifikaci.

Příjemce

 • ALTEC a.s.
 • IČ: 13584421
 • Sídlo:
  • Ulice: Poděbradova
  • Číslo popisné: 2014
  • Městská část: Dvůr Králové nad Labem
  • Město: Dvůr Králové nad Labem
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54401
 • http://www.altec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018