Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00899

Záměrem projektu je rozšiřování odborných znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zaměstnanců firmy STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. s cílem prohloubení jejich stávající kvalifikace nebo získání kvalifikace nové, která je nezbytná pro výkon jejich současné nebo budoucí pracovní pozice.


Na základě provedené analýzy lidských zdrojů společnosti Stamont zaměřené na rozbor stávajících pracovních pozic a kvalifikační úrovně zaměstnanců byly v souvislosti s novou firemní strategií, novými požadavky zákazníků a plánovaným rozvojem poskytovaných služeb vytipovány klíčové pracovní pozice a profese v nichž je nezbytné rozšířit počet vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců. Analýza zahrnuje zároveň odborné požadavky kladené na zaměstnance ze strany vedoucích pracovníků a postihuje i vzdělávací potřeby samotných zaměstnanců. Tato analýza byla základním impulsem pro inovaci současného systému vzdělávání.


Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace 7 vzdělávacích bloků - klíčových aktivit, které reflektují nedostatky a potřeby zjištěné v rámci provedené analýzy:


1) Odborná školení


2) Odborná školení opakovací


3) Technické vzdělávání pro stavbyvedoucí a mistry stavební výroby


4) Kurzy pro pracovníky na obchodních pozicích


5) IT Kurzy


6) Odborná technická angličtina


7) Rovné příležitosti žen a mužů


Úspěšným ukončením projektu dojde ke zvýšení odborných znalostí našich zaměstnanců, a tím k zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy. Díky inovaci vzdělávacího systému očekáváme pozitivní posun v oblasti vzdělávání také do budoucna. Pro naše zaměstnance bude projekt přínosný jak pro práci v naší společnosti, tak pro případné uplatnění na pracovním trhu.


Vzdělávání bude vždy nezbytnou součástí aktivit v naší společnosti. Pokud jde o návaznost na projekt, plánujeme zachovat, resp. dle potřeb aktualizovat rozčlenění zaměstnanců do cílových vzdělávacích skupin a definování klíčových vzdělávacích aktivit. Dále hodláme navázat na systematické plánování vzdělávání.


Na financování vzdělávacích aktivit v následujícím období budeme hledat finanční zdroje, část vzdělávání budeme hradit z vlastních zdrojů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu budou v rámci jednotlivých klíčových aktivit zapojeni vlastní zaměstnanci podniku, z toho někteří opakovaně ve více klíčových aktivitách.; ; Cílová skupina bude v rámci klíčových aktivit zapojena do jednotlivých vzdělávacích kurzů, projekt počítá také se zapojením zaměstnanců starších 50 ti let věku a zaměstnanců do 25 let věku.; ; Zaměstnanci se o možnosti zapojit se do jednotlivých vzdělávacích kurzů dozví prostřednictvím informačních letáčků a od svých vedoucích pracovníků. Koncepce kurzů vychází z potřeb a nedostatků zjištěných v rámci provedené analýzy potřeby vzdělávacích aktivit.; ; Přínos pro cílovou skupinu:; - prohloubení a rozšíření odborných znalostí, dovedností a klíčových kompetencí,; - zvýšení, prohloubení, udržení nebo obnovení profesní kvalifikace,; - zvýšení udržení zaměstnání a zaměstnatelnosti na trhu práce.

Příjemce

 • STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 • IČ: 64617874
 • Sídlo:
  • Ulice: Mostárenská
  • Číslo popisné: 1140/48
  • Městská část: Vítkovice
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70300
 • http://www.stamont-ps.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018