Zpět

Profesním vzděláváním ke kvalitnějším službám Domova Čujkovova

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00213

Projekt představuje ucelenou koncepci vzdělávání zaměstnanců vedoucí ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.


Cílem projektu je zdokonalit proces systematického vzdělávání vedoucích pracovníků, soc.pracovníků a pracovníků v soc.službách Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.


Inovativním cílem bude především vytvoření komplexního systému vzdělávání, seznámení se s novými metodami sociální práce, díky kterým bude možno implementovat do organizace a práce zaměstnanců moderní přístupy a techniky práce. Projekt přispěje také k lepšímu uchopení konceptu terapeutických postupů a komunikačních dovedností při práci se seniory a klienty s demencí, k jejich aktivizaci a zachování jejich soběstačnosti v co nejvyšší možné míře. Projekt dále zvyšuje manažerské dovednosti řídících zaměstnanců vzhledem k zaměstnancům, má za cíl zlepšit jejich motivaci, práci v týmech a vůbec celkové řízení zaměstnanců dle moderních metod vedení. Díky realizaci projektu se zvýší profesní odbornost zaměstnanců, poskytování sociálních služeb a také povědomí o činnostech organizace a organizaci jako celku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci Domova Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace - vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Příjemce

 • Domov Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace
 • IČ: 70631875
 • Sídlo:
  • Ulice: Čujkovova
  • Číslo popisné: 1717/25
  • Městská část: Zábřeh nad Odrou
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70030
 • http://www.dscujkovova.estranky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018