Zpět

Program podpory sociálních a pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením a chronickým duševním onemocněním v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00095

Projekt spočívá ve vytvoření a realizaci nového vzdělávacího programu základních sociálních a profesních dovedností pro osoby se ZP a chronickým duševním onemocněním s navazující aktivitou v podobě práce na zkoušku, nebo zapojení se do aktivit sebeobhájců.


Obsah a forma vzdělávacího programu jsou zvoleny s ohledem na specifické potřeby CS vyplývající ze zdravotního postižení či duševního onemocnění. Program představuje tříměsíční kurz, který umožní osobám cílových skupin získat teoretické a praktické sociální a pracovní dovednosti potřebné k hledání, nalezení a udržení si zaměstnání, a tak podpořit jejich integraci do společnosti. Absence těchto dovedností a schopností vede k ohrožení CS sociálním vyloučením nebo vede přímo k sociálnímu vyloučení. V každém kurzu bude 6 účastníků a minimálně1 absolvent následně absolvuje 3 měsíce práce na zkoušku. Program bude cílovým skupinám poskytován nejprve v Plzni a po ukončení pilotáže v Klatovech, Rokycanech a Horažďovicích.


Klíčové aktivity projektu:


1) Definice a sestavení cílových skupin: v rámci této aktivity jsou identifikovány cílové skupiny projektu, osobám z CS je zprostředkována nabídka účasti v programu, zájemci jsou zařazováni do programu.


2) Vytvoření metodiky programu podpory základních sociálních a pracovních dovedností a metodiky návaznosti dalších aktivit


3) Vytvoření systému výuky včetně dalšího vzdělávání konzultantů / lektorů


4) Realizace programu podpory sociálních a pracovních dovedností a navazujících aktivit5) Vytvoření realizačního týmu projektu a jeho činnost, monitoring a hodnocení projektu, zajištění publicity projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen dvěma cílovým skupinám. ; 1) Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, zejména mentálním, v produktivním věku z Plzeňska, Rokycanska, Klatovska a Horažďovicka.; Jedná se o:; - osoby zdravotně znevýhodněné (osoby se statusem OZZ),; - osoby se zdravotním postižením (osoby s přiznaným částečným invalidním důchodem OZP),; - osoby s těžším zdravotním postižením (osoby s přiznaným plným invalidním důchodem OZP/TP).; 2) Cílovou skupinou jsou dále lidé s chronickým duševním onemocněním v produktivním věku z Plzně a blízkého okolí a Klatovska. Jedná se zejména o osoby, které mají přiznaný částečný nebo plný invalidní důchod z důvodu chronického duševního onemocnění. Nejčastěji se jedná o psychotické poruchy (např. schizofrenie), afektivní poruchy (bipolární afektivní porucha, deprese, trvalé afektivní poruchy), neurotické a úzkostné poruchy, poruchy; chování a poruchy osobnosti.

Příjemce

 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 • IČ: 45331154
 • Sídlo:
  • Ulice: Prokopova
  • Číslo popisné: 207/25
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.diakoniezapad.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018