Zpět

Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00004

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměří na soby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace, atd.).


Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bude využití individuálního koučinku pro CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.


Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraji (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), Krajskou hospodářskou komoru ÚK (sdružení zaměstnavatelů), NNO – Omni Tempore o.p.s. a INTERAGENT a školu Evropskou obchodní akademii p.o. Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce ve všech zvolených regionech.


Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektu velmi osvědčila.


Projekt probíhá v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a je plánován na dobu 11 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování. Projekt je zacílen na osoby, které jsou v evidenci uchazečů déle než 6 měsíců nebo jsou ve věku nad 50 let. Cílová skupina je regionálně vymezena okresy Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Příjemce

  • Ústecký kraj
  • IČ: 70892156
  • Sídlo:
    • Ulice: Velká Hradební
    • Číslo popisné: 3118/48
    • Městská část: Ústí nad Labem
    • Město: Ústí nad Labem
    • Kraj: Ústecký kraj
    • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018