Zpět

Program podpory zaměstnávání ALMA

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00008

Cílem projektu je:1) podpora a rozvoj zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu své závislosti na alkoholu. Prolnutípotřeb CS s komplexním motivačně-poradenským programem.2) prevence vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti CS a s ní spojených rizik (ztráta pracovních kompetencí anávyků, další sociální selhávání, neúspěšnost v abstinenci a zhoršování psychického a tělesného stavu).3) zvyšování pracovních dovedností a schopností vedoucí k větší kompetentnosti CS na trhu práce.4) navázání užší spolupráce s potencionálními zaměstnavateli CS.5) vytvoření chybějícího článku v nabídce pomoci pro danou CS vyžadující zvláštní péči (ženy závislé naalkoholu).6) využití modelu komplexní péče ve vztahu k potřebám CS a propojenosti se zaměstnavateli.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: a)Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc-nezaměstnané klientky léčebných zařízení pro ženy závislé na alkoholu, dále klientky jiných NNO specializující se léčbu závislosti na alkoholu, klientky soukromých lékařských a psychologických ordinací.; b)Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a zároveň jsou klientkami léčebných zařízení pro ženy závisléna alkoholu(včetně centra ALMA). ; c)Fyzické osoby starší 50 let věku a zároveň jsou klientkami léčebných zařízení pro ženy závislé na alkoholu (včetně centra ALMA).

Příjemce

 • ALMA FEMINA o.s.
 • IČ: 22665005
 • Sídlo:
  • Ulice: V Háji
  • Číslo popisné: 1243/35
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.almafemina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018