Zpět

PROGRES! Zajištění vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Jihočeském kraji v kontextu plánované reformy péče o lidi s duševním onemocněním.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00153

Projekt počítá se vzděláváním sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků realizátora projektu o. s. FOKUS České Budějovice a partnera projektu o. s. FOKUS Tábor. Projekt reaguje na aktuální plánované změny a reformu péče o lidi s duševním onemocněním. Reforma, která proběhne, bude klást větší důraz na terénní práci Komunitních týmů a na poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním přímo v místě kde žijí, pracují. To s sebou nese vyšší nároky na odbornost, vzdělání a dovednosti lidí, kteří poskytování sociálních služeb zajišťují.  Vybrané kurzy, jejichž výběr proběhl na základě zpracované analýzy, zajistí, že tým bude schopen reagovat na široké spektrum požadavků spojených s věkovou i sociální různorodostí osob s duševním onemocněním, se specifiky práce s touto cílovou skupinou osob. V projektu plánujeme zřízení dvou pozic koordinátorů vzdělávání - v Českých Budějovicích a v Táboře, kteří zajistí vzdělávání 25 pracovníků obou organizací v 90ti kurzech a 3 stážích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb - cílovou skupinou projektu jsou pracovníci realizátora a partnera projektu

Příjemce

 • FOKUS České budějovice, o. s.
 • IČ: 27023583
 • Sídlo:
  • Ulice: Bezdrevská
  • Číslo popisné: 1118/1
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37011
 • http://www.fokus-cb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018