Zpět

Prohlubování specifických znalostí a dovedností u zaměstnanců společnosti NIARA s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00140

Proces měření je vysoce náročný na kvalifikaci pracovníků, přesnost jejich práce i vizuální kontrolu kvality výrobků, např. výroba automobilových součástí vyžaduje vysokou preciznost, protože automobily následně procházejí testy nezávislého konsorcia Euro NCAP. Z těchto důvodů a udržení akreditace je nutné, aby si zaměstnanci průběžně zvyšovali své vědomosti a dovednosti. K efektivní práci jsou rovněž důležité znalosti MS Excel a AutoCAD a vzájemná komunikace jak na pracovišti, tak směrem k zákazníkovi.


 


Našim cílem je prostřednictvím realizovaného projektu formou prezenčního vzdělávání docílit zlepšení kvalifikace našich zaměstnanců v oblasti akreditovaného měření, práce s PC, v komunikaci a respektování rovných příležitostí při vedení lidí. Cílová skupina cca 50 zaměstnanců NIARA s.r.o. absolvuje celkem 14 kurzů (8 specifických a 6 obecných), realizovaných v naší firmě a v pronajatých místnostech uzpůsobených pro realizaci firemních školení. Výstupem projektu budou nové informace, specifické vědomosti, dovednosti a odborné návyky u 50 zaměstnanců (podpořených osob). 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Před samotným zpracování projektu proběhlo 3-etapové zjišťování zájmu zaměstnanců o realizaci projektu a jejich vzdělávacích potřeb. Cílovou skupinu tak tvoří 50 našich zaměstnanců z celkového počtu 101. Z toho cca:; - 40 ŽEN a 10 mužů,; - 5 OSOB DO 25 LET a 43 osob starší 25 let a 2 OSOBY STARŠÍ 50 LET.; ; V cílové skupině mají zastoupení mistři ve výrobě, dělníci, 3D technici, obchodně techničtí pracovníci, vedoucí 3D a zástupce vedoucího 3D.; ; Přínos projektu pro cílovou skupinu spočívá ve schopnosti pracovat efektivněji, odvádět kvalitnější práci bez zbytečných chyb, a v podpoře dovedností jako např. v kratší době umět měřit větší množství výrobků a ve vyšší kvalitě.

Příjemce

 • NIARA s.r.o.
 • IČ: 61972835
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 68/165
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.niara.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018