Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Projekt rozvoje zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta 2013 - 2015

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01281

Liberecká IS, a.s. je vysoce organizovanou společností, jejíž struktura stojí na třech základních pilířích, funkční, procesní a zákaznické struktuře. Společnost využívá moderní způsob řízení založený na maticové organizační struktuře. V současné době již využívá strategický systém měření výkonnosti podniku metodu Balanced Scorecard (BSC). BSC pomůže společnosti k vyjasnění vize a strategie, dojde tak k propojení strategických plánů s dlouhodobými záměry. Mezi cíle této strategie patří zdokonalení se v procesu učení a zvýšení schopností zaměstnanců.


V rámci projektu dojde k propojení strategických cílů, kompetencemi zaměstnanců potřebných k jejich dosažení a k rozvoji těch kompetencí, které jsou nedostatečné a ohrožují plnění strategických cílů společnosti.


Inovací podnikové strategie v propojení s rozvojem lidských zdrojů ve společnosti dojde k vyšší spokojenosti zákazníků a k získání nových zákazníků.


Inovativnost projektu tedy spočívá ve využití nových metod řízení ve spojitosti se vzděláním zaměstnanců a současně v komplexním pojetí vzdělávacích aktivit.


Rozsah vzdělávání a zapojení všech zaměstnanců společnosti bude pro firmu významným krokem vpřed.


V následujícím přehledu jsou uvedeny inovativní aspekty projektu:


- velký rozsah vzdělávacích aktivit,


- využití moderních postupů při vzdělávání (DC, e-learning),


- následný koučink zaměstnanců obchodu jako nástroj upevnění získaných dovedností (fix coaching),


- zapojení interních i externích lektorů,


- vyšší využití interních zdrojů vzdělávání než dříve,


- propojení firemní strategie se vzdělávacími aktivitami.


Výsledkem projektu bude vyšší odborná kvalifikace zaměstnanců i motivace k dosahování náročných cílů. Bude aktualizován vzdělávací plán vycházející jak z potřeb společnosti, tak i ze zajištěných potřeb od zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci společnosti Liberecká IS, a.s.

Příjemce

 • Liberecká IS, a.s.
 • IČ: 25450131
 • Sídlo:
  • Ulice: Mrštíkova
  • Číslo popisné: 380/5
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46007
 • http://www.libereckais.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018