Zpět

projektu „Educep II - vytvoření firemního vzdělávacího programu a další rozvoj zaměstnanců“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00020

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na zpracování firemního vzdělávacího programu zahrnujícího vytvořenísítě interních lektorů a další profesní vzdělávání vybraných zaměstnanců CEPu. Samostatnou klíčovou aktivitouje provedení analýzy problematiky rovných příležitostí v CEPu, implementace doporučení na jejich zkvalitnění veformě Plánu rovnosti žen a mužů a školení rovných příležitostí pro všechny zaměstnance firmy.Portfolio plánovaných odborných vzdělávacích kurzů a jejich obsahy byly definovány na základě výstupů zpravidelného půlročního hodnocení zaměstnanců a závěrů analýzy vzdělávacích potřeb z pohledu firmy, kterábyla provedena v rámci přípravné fáze projektu. Vzhledem k zaměření CEP jsou v rámci projektu naplánována pouze odborná školení, která budou zaměřena nazískání odborných znalostí a dovedností z jasně definovaných oblastí nutných pro výkon práce jednotlivýchpracovních pozic.Konkrétně půjde o školení projektového řízení pro pokročilé a finančního managementu v řízení projektů, školení veřejných zakázek, školení pro informatika, právníky, personalistku a účetní, výuku odborné angličtiny pro přípravu a řízení zahraničních projektů, školení v oblasti implementace stavebního zákona a kontroly stavebních rozpočtů, školení prezentačních a komunikačních dovedností pro interní lektory a pro zkvalitnění nabídky portfolia služeb CEPu jsme zařadili obchodní a marketingová školení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Centra evropského projektování a.s.

Příjemce

 • Centrum evropského projektování a.s.
 • IČ: 27529576
 • Sídlo:
  • Ulice: Soukenická
  • Číslo popisné: 54/8
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.cep-rra.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018