Zpět

Prolomit vlny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00012

Hl. cílem je snížit riziko soc. vyloučení cíl. skupiny (ml.lidé vyrůstající v dět.domovech a domech na půli cesty) anapomoci jí připravit se na samostatný život.Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dět. domovů, ale poskytnout ml. lidem další pomoc při jejichsoc. a prac.integraci.Specifické cíle:-zvýšení soc. a profes.dovedností s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná ke zdárnémuzačlenění do spol.a trhu práce-předání prakt.informací orientovaných na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí) a nácvikprakt.situací- vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem CAN a prevencesoc.patolog.jevů a kriminalityBěhem projektu vzniknou 4 komplex. a provázané vzděl.programy.


Proč je projekt "Prolomit vlny" potřebný?- Zmírňuje důsledky ústavní výchovy a zvyšuje připravenost ml. lidí na život ve společnosti- Rozšiřuje vzděl.úroveň, učí sebepoznávat, přejímat sociální role, jednat s lidmi- Řeší aktuální potřeby ml. lidí netradičními aktivitami, prakt. způsobem je připravuje na úskalí samostatné životníi profes.dráhy, používá modelové situace ze života.- Klade důraz na prevenci kriminality a soc.patolog.jevů, která je vzhledem k prostředí ze kterého tito ml.lidépocházejí (probl. rodiny) markantní. V souč.době probíh

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Cíl. skupinou projektu jsou ohrožené děti, mládež a mladí dospělí - zejména do věku 15 - 26 let vyrůstající bez; rodin. Jedná se o děti z dětských domovů (DD) a mladé lidi z domů na půli cesty organizace Pod Křídly

Příjemce

 • Aktivně životem o.p.s.
 • IČ: 29285020
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršovo nábřeží
  • Číslo popisné: 760
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.aktivnezivotem.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018