Zpět

Prolomit zeď

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00268

Projekt je zaměřen na šíření znalostí, vědomostí a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Mnoho aktivit projektu je inovativních, jiné využívají výstupy projektů podpořených v jiných výzvách. Jednou z hlavních aktivit je vytvoření Gender centra (GC) jako pilotního projektu s působností v rámci kraje Vysočina. GC bude poskytovat poradenství z oblasti rovných příležitostí. Pro práci v GC budou proškoleny osoby, které poté poskytnou nabyté vědomosti  institucím a širší veřejnosti formou seminářů. Výsledky budou na konci projektu vyhodnoceny a bude navržen další postup fungování. Dále projekt zahrnuje širokou nabídku pro vybrané cílové skupiny. Pro ženy vracející se po rodičovské dovolené nabídka obsahuje inovativní produkt "maturita z technického oboru", dále speciální kurzy ICT, kurz příprava na podnikání či kurz autoškoly. Pro zaměstnavatele nabízí Gender centrum semináře na dané téma, "snídaně" s personalisty a zaměstnavateli, osobní návštěvy, víkendové workshopy a bude vydáván newsletter. Všechny vzdělávací aktivity mají vytvořen také podpůrně elearning jako součást vzdělávání. Velmi významnou částí projektu je pilotní projekt zpracování gender auditu včetně ověření navržených opatření v praxi a vyhodnocení. Paralelně proběhne gender audit pro město Třebíč. Celý projekt se prezentuje průběžně. Na závěr všech aktivit proběhne závěrečná konference, kde budou dosažené výsledky okomentovány a bude také předloženo srovnání gender auditu v soukromé a veřejné sféře.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; Zaměstnavatelé; Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti; Zaměstnanci

Příjemce

 • Okresní hospodářská komora Třebíč
 • IČ: 60698187
 • Sídlo:
  • Ulice: Karlovo nám.
  • Číslo popisné: 53/42
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.ohktrebic.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018