Zpět

První firemní mateřská škola v Třebíči

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00015

Pro mateřskou školu byly vybrány prostory nacházející se v přízemí zrekonsturovaného domu areálu bývalé továrny BOPO v Třebiči, jež rekonstuovala JMA stavební, spol.s r.o. Celý areál prochází značnou revitalizací a obklopuje ho příjemní klidné zalesněné prostředí, vhodné pro venkovní aktivity dětí. V blízosti se nachází ordinace praktického lékaře, zubaře, lékárna, zastávka MHD, aj. Prostory školy jsou přizpůsobeny provozu zařízení péče o děti s kapacitou 24 míst. Rekonstrukce proběhla v souladu se stavebním povolení, byly řádně za fáze "Vybudování zařízení péče o děti" zkolaudovány. Prostory tvoří šatna, sociální zařízení, dvě pobytové místnosti, sklad lůžkovin, archiv, kancelář, kuchyňka, sociální zázemí pro personál a venkovní terasa, která je využívaná pro venkovní aktivity dětí a obohacena o houpadla, pryžovou bezpečnostní plochu, pískoviště a lavičku pro děti. Při výběru vybavení mateřské školy bylo upřednostněno takové, které je určené pro mateřské školy a jsou opatřeny platnými certifikáty. Vzhledem ke kapacitě zařízení byl dodržen i požadavek na nábytek (počet židlí, stolů, lehátek, sociálního zařízení,..). Docházka dětí je evidována prostřednictvím elektronického docházkového systému a současně ruční evidelcí učitele. Škola se řídí výchovně vzdělávacím programem "RVP", programem "Zdravé mateřské školy" a nabízí nadstandartní výuku AJ pro předškolní děti (zejména pro děti od 2 let věku). Personální zajištění: ředitelka MŠ, učitelka MŠ, zdravotní sestra MŠ, provozní zaměstnanec, učitelka AJ. Strava je zajištěna dovozem z Censtrální školní jídleny v Třebíči, stravovací služba je zajišťována v souladu s požadavky potravinového práva. Škola byla otevřena k 1.10.2013 s celkem 21 přihlášených dětí. Škola jakožto projekt využívá ke své prezentaci média (TV,noviny, web,..). Webové stránky školy www.skolkanahrade.cz .

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Zařízení péče o děti, které vzniklo na základě vyhlášeného projektu MPSV, budou využívat zaměstnanci provozovatele a partnerů projektu k umístění svých dětí ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jedná se tedy o zaměstnance, kteří zajišťují vůči dítěti, které zařízení bude navštěvovat roli rodiče nebo osoby dlouhodobě o ně pečující (např. pěstouni). Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu k žadateli a rovněž zaměstnanci v; pracovněprávním vztahu ke společnostem partnerů projektu. Záměrem realizace projektu na vytvoření firemní; mateřské školy je připravit pro zaměstnance společnosti a zaměstnance partnerů projektu takové pracovní; podmínky, které jim umožní sladit svůj pracovní i rodinný život a tímto podpořit rovné příležitosti žen a mužů a; umožní jim dřívější návrat do zaměstnání.

Příjemce

 • JMA stavební, spol.s r.o.
 • IČ: 18198627
 • Sídlo:
  • Ulice: Pávovská
  • Číslo popisné: 4493/15b
  • Městská část: Bedřichov u Jihlavy
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.jma.as

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018