Zpět

Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

Projekt se skládá z 5 klíčových akivit:1. Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravoním postižením - tvprba osobních plánů sdílené péče, poskytování podpory a poradenství osobám pečujícím o dítě s postižením v oblasti sdílené péče, plánu osobních cílů k získání sebejistoty,nácvik a trénink kontaktu s prostředím trhu práce, poradenství v oblasti zařazení dítěte do předškolního zařízení, hledání zdrojů.2. Seberozvojové a svépomocné skupiny jako posílení komunikačních kompetencí, sebevědomí, naučení se technik zvládání stresu, nabídka námětů pro trávení volného času s dítětem s postižením, posílení a podpora zakládání svépomocných skupin rodičů dětí s postižením.3. Trivium - odborné semináře pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce jako posílení specifických kompetencí účastníků uplatnitelných při získávání zaměstnání. Cílem aktivity je podpoření sociálních dovedností a sebehodnocení.4.vzdělávání poradců terénní podpory v oblasti mentoringu a koučingu - absolvování vzdělávacích kurzů na téma motivace, mentoring a koučing.5. informační podpůrné nástrojevytvoření webových stránek se sekcemi - nabídka pracovních úvazků vhodných pro pečující osoby, - nabíka možností integrace dětí s postižením, - nabídka aktivit a akcí vhodných po rodiny dětí s postiženímVe 2. roce projektu vznikne brožura Šlo to... Půjde to! s příklady dobré praxe popisujícími skloubení péče o dítě s postižením s profesním životem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou – dítě se zdravotním postižením

Příjemce

 • Společnost pro ranou péči o.s.
 • IČ: 67363610
 • Sídlo:
  • Ulice: Klimentská
  • Číslo popisné: 1203/2
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.ranapece.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018