Zpět

REALITA

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00138

Vytvořit podmínky a cíleně motivovat účastníky ke změně svého postavení a situace na trhu práce, poskytnout poradenské, vzdělávací a asistenční služby cílové skupině, které vedou k získání schopností nalézt a udržet nové pracovní místo. Podpořit integraci mladých lidí do společnosti pomocí preventivních opatření předcházejících sociální inkluzi, zadlužování, chudobě a drogové závislosti, včetně začlenění osob z romské komunity. Zlepšit vzdělanostní strukturu obyvatel v obcích zapojením účastníků do rekvalifikací a pracovní návyky prostřednictvím praxí a ochutnávek práce. Na trhu práce umístit min. 31% účastníků na nová pracovní místa. Specifickým cílem je vytvoření kontaktních míst, která budou toto úsilí podporovat aktivním poradenstvím, informačním servisem, spoluprací s obcemi, KoP ÚP a zaměstnavateli v regionu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči/uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce; Zájemci/zájemkyně o zaměstnání

Příjemce

 • JOB ASISTENT s.r.o.
 • IČ: 25457080
 • Sídlo:
  • Ulice: Benešovo náměstí
  • Číslo popisné: 3282
  • Městská část: Teplice
  • Město: Teplice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41501
 • http://www.job-asistent.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018