Zpět

Rekvalifikace na nové technologie

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00339

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce (ONCR) je dceřinou společností koncernu ON Semiconductor. Zabývá se výrobou materiálů pro polovodičovou techniku a výrobou čipů a je jedinou společností tohoto zaměření v ČR.


 


Polovodičový průmysl je specifický rychlým vývojem a vysokými nároky na inovace a nové technologické postupy - sem proto budou směřovat hlavní aktivity projektu. Do rožnovské ONCR se častopřesouvají výrobní programy z ostatních míst korporace. Je třeba udržet si roli lokality, v níž je zajištěna kvalita a schopnost přebírat úkoly související se zaváděním nových zařízení a postupů do výroby. Chceme udržet ideální prostředí pro dlouhodobé záměry korporace, a to zejm. zajištěním odpovídajícího vzdělávání a stálou rekvalifikací. V opačném případě se může stát, že korporace vybere pro své další výrobní plány jinou mimoevropskou lokalitu.


 


Na základě analýzy potřeb společnosti a plánovaných technologických změn byly


stanoveny priority vzdělávání a rekvalifikace v těchto oblastech (KA):


1. Vzdělávání pracovníků údržby pro servis nově instalovaných zařízení


2. Vzdělávání procesního a produktového inženýringu výroby křemíkových desek a čipů


3. Vzdělávání středního managementu a operátorů ve výrobě na nové technologie


4. Vzdělávání výzkumných a vývojových pracovníků


 


Rekvalifikovaní pracovníci z úvodních fází projektu budou dále figurovat jako školitelé a předávat získané znalosti kolegům. Jedná se o unikátní technologické postupy a celý projekt je nastaven na míru pro potřeby korporace. Školení tak musí provádět experti se specifickými zkušenostmi z dané oblasti. Definováno je 22 modulů 100% specifického vzdělávání, většinou budou realizovány interně experty mateřské společnosti, v menší míře externími dodavateli unikátních technologických zařízení. Po vyškolení interních lektorů budou vybraná školení realizována interně.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci výroby čipů a výroby křemíku korporace ON Semiconductor v Rožnově p. R., stávající, případně i nově příchozí v průběhu realizace projektu. Zapojeni budou jako účastníci vzdělávacích modulů. Půjde o 500 operátorů ve výrobě čipů, 308 pracovníků servisu a technologických skupin a 13 výzkumných a vývojových pracovníků (R&D).

Příjemce

 • ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce
 • IČ: 26821532
 • Sídlo:
  • Ulice: 1. máje
  • Číslo popisné: 2230
  • Městská část: Rožnov pod Radhoštěm
  • Město: Rožnov pod Radhoštěm
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75661
 • http://www.onsemi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018