Zpět

Remote asistent pro pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00066

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení osob s těžkým zrakovým postižením na trhu práce prostřednictvím změny v systému poskytování služby sociální rehabilitace, přesněji komplexní podpory v rámci pracovní rehabilitace, konkrétně nahrazením pracovní praxe realizované s pomocí pracovního asistenta za praxi s pomocí tzv. vzdáleného (remote asistenta). Toto řešení v praxi přinese kromě zlepšení postavení osob se zr. pos. na trhu práce související s jejich větší samostatností a nezávislostí, která se odrazí i na vnímání těchto osob většinovou společností a příp. zaměstnavateli, také úspory v čerpání veřejných zdrojů. Proti stávajícímu přístupu je předkládané řešení levnější a také více podporuje principy empowermentu, neboť z celého systému komplexní pracovní podpory vyřazuje fyzickou přítomnost asistentů na pracovišti, kteří v případě osob s těžkým zrakovým postižením méně či více deformují vztahy na pracovišti (jednak mezi zaměstnanci a jednak mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) a do značné míry snižují nezávislost těžce zrakově postižených osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým zrakovým postižením od 18 do 65 let.

Příjemce

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
 • IČ: 65399447
 • Sídlo:
  • Ulice: Krakovská
  • Číslo popisné: 1695/21
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.sons.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018